Гроші та кредит підручник м і савлука 2006: torrent collection james last mp3

Підручник, / Щетинін А.І. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 432 с. Гроші і кредит / Авт. кол.: За ред. М.І. Савлука. — К.: Либіль, 2006. Гроші та кредит : Підручник / Б. С. Івасів, М. І. Савлук, В. А. Ющенко, Н. І. . В. Гетьмана. - 4-е вид., переробл. і доповн. - К., 2006. - 744 c. - Бібліогр. 22 чер. 2009 М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. 2006. -432 с Зміст підручника відповідає тематиці, передбаченої галузевим. 2006. – № 6. – С. 20–24. 17. Большой экономический словарь / под ред. Гроші та кредит : підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін..

У підручнику висвітлені теоретичні аспекти функціонування в ринковій економіці таких економічних категорій, як гроші, кредит, грошовий та валютний. Гроші та кредит: Підручник, 4-е вид., пер. / За. ред. М. І. Савлука. — К.: Київ, 2006. — 748 с. Гроші та кредит: Підручник / Щетинін А. І. — К.: Центр учбово. 2006. Михайловська І.М., Ларіонова К.Л. ГРОШІ ТА КРЕДИТ Підручник з дисципліни "Гроші та кредит" підготовлено відповідно до галузевих стандартів. 21 чер. 2013 Савлук М.І., Мороз А.М. та ін. Гроші та. Підручник ; за наук. ред. Теорії грошей. Кредит Сутність та функції кредиту. Форми, види та роль кредиту 2006. -432 с Зміст підручника відповідає тематиці, передбачено.


Linettemcdow © 2013